[e-bok]

Överbrygg kompetensluckorna i arbetsstyrkan: tre smarta utgångspunkter

Det sägs att 2020 föranledde tre års digital utveckling på bara tre månader. Den inledande fasen av den utvecklingen fokuserade på anpassning till de dramatiska och plötsliga förändringar som vi kastades in i, som att få en arbetsstyrka på distans att arbeta, kommunicera och samarbeta.

Under 2020 genomförde Cornerstone en global undersökning om vilka framsteg som har gjorts under de senaste åren inom kompetensutveckling. Vi ville ha ett brett undersökningsunderlag, som inkluderade verksamhetschefer, HR-ansvariga och anställda i alla organisationsskikt och från olika branscher.

Ladda ner e-boken för att få veta mer:
• Hur och varför bör medarbetarnas minskade förtroende åtgärdas?
• Hur identifierar du de kompetenser dina medarbetare behöver inför framtiden?
• Hur avlägsnar du hinder i kompetensutvecklingen?

Ladda ner e-boken idag och ta det första viktiga steget mot framgång, för organisationen såväl som för medarbetarna.

I denna e-bok finns handfasta tips till ledare för att hitta och stärka kompetenser, med fokus på tre övergripande åtgärder som du kan genomföra direkt:

 • Fånga upp och påverka medarbetarnas minskade förtroende — Det finns där, så leta efter sätt att öka förtroendet
 • Identifiera vilka kompetenser dina medarbetare behöver — Gör du det på rätt sätt är det värdefullt både för medarbetare och för organisationen
 • Ta bort hinder för kompetensutveckling — Prioritera upplevelsen och utvecklingsformatet för att minska insatsen som behövs för att utveckla kompetenser
 • Hur du stärker medarbetarnas självförtroende i program för kompetensutveckling
 • Lär dig hur högpresterande organisationer närmar sig nyutbildning och omskolning
 • Underlätta samtal mellan chef och medarbetare om kompetensutveckling
 • Hur du använder AI för att ta bort hinder i utvecklingen
 • Hur du lägger upp din plan för 30, 60 och 90 dagar

Agenda Title

19:00 - 19:30

GDPR conference
Geof, Content

Future Business: Unleashing Your Talent

Speakers

 • Vincent B.

  EMEA Director

  Background

 • Geof. L

  EMEA Content

  Background

 • Alex L.

  EMEA Designer

  Background

Where?

Want more?